Certificaten


Onze trainers hebben diverse Certificaten en diploma’s, van door de Raad van Beheer erkende instituten o.a. van:

Raad van Beheer Op kynologisch gebied in Nederland
Kynologisch Instructeur

O&O (Nederlandse vereniging voor instructeurs in Honden Opvoeding en Opleiding)
Basis Instructie Cursus (BIC)
Algemene Vorming (AV)
Omgang Hond

DogVision kynologisch adviesbureau

Module 1 Ethologie van de Hond
Module 2 Kynologisch Instructeur
Module 3 Leren bij Honden
Module 4 Probleemgedrag bij Honden
Module 5 Gedragstherapie in de Praktijk
Module 6 Individueel begeleide praktijkperiode

De Martin Gaus Academie kennis- en opleidingsinstituut
EHBO voor honden
Canine Freestyle voor instructeurs

Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld
TTouch hond

Het Oranje kruis (organisatie op het gebied van eerste hulp EHBO)
EHBO kinderen
Diploma eerste hulp (EHBO)